ข้อมูลสมุนไพร
ลำดับชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์ชื่ออื่นๆวงศ์
1
กรรณิการ์

-
กรรณิการ์Nyctanthes arbor-tristis L.กณิการ์, กรรณิการ์NYCTANTHACEAE
2
กระเจียน

-
กระเจียนPolyalthia cerasoidesกระเจียน, ค่าสามซึก, สบันงาป่าANNONACEAE
3
กระแจะ

-
กระแจะNaringi creanulate (Roxb) Nitcolsonตะนาว, ชะแจะ, ดุมตัง, พญายาRUTACEAE
4
กระชาย

-
กระชายBoesenbergia rotunda (L.) Mansf.กระแอน, ว่านพระอาทิตย์ZINGIBERANCEAE
5
กระชายดำ

-
-Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker. -ZINGIBERACEAE 
6
กระดังงาไทย

-
Perfume tree, KenanggaCannaga odorata (Lam.) Hook.f & thomsonกระดังงา, กระดังงาใบใหญ่, สะบันงา, สะบันงาต้นANNONACEAE
7
กระดังงาสงขลา

-
Ylang-Ylang, Hang- Hang, Perfume treeCannang odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Comerกระดังงอ, กระดังงาเบา, กระดังงาสาซาANNONACEAE
8
กระโดน

-
Tunmmy-woodCareya spherica Roxbกะนอน, ขุย, ปุย, ปุยกระโดน, ปุยขาวผ้าฮาด, พุยLECYTHIDACEAE
9
กระทงลาย

-
Climbing staff tree, Black - oil tree, Intellect treeCelastrus paniculatus Willd.กระทุงลาย, นากแตก, มะแตกCELASTRACEAE
10
กระท้อน

-
SentolSandoricum koetjape ( Burm. f.) Merr.เตียน, มะต้อง, สะท้อน, หมากต้องMELIACEAE
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ     แสดง   รายการ/หน้า     หน้าที่ 
ไม่พบข้อมูล