สินค้ายอดนิยม สินค้า/ผลิตภัณฑ์
นวดเท้า
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
วางฝ่าเท้าลงไปตามรูปเท้าแล้วเหยียบเบาๆ สลับกัน ซ้าย ขวา ท่านจะรู้สึกผ่อนคลาย อาการปวดเมื่อยไปแต่ล...
นวดหน้า
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ใช้สำหรับนวดหน้า จับนวดไปให้ทั่วบริเวณหน้า ในขณะทาครีมหรือไม่ทาครีม
นวดหลังแมงมุม
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ใช้ไม้นวดแมงมุมนวดหลัง โดยการจับแล้วถูวนไป มาเป็นรูปวงกลม บริเวณจุดที่ปวดมาก มาก ก็กดบริเวณนั้นนา...
ไม้นวดมือกลม (นวดกำมือ)
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ไม้นวดมือกลม ใช้มือกำไว้ขยับมือไป มา จะรู้สึกผ่อนคลายอาการเมื่อยมือ
ไม้กดจุด
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ไม้กดจุด สำหรับกดจุดที่ปวดบริเวณ อุ้งเท้า ก็จะช่วยผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยได้ดีมาก
มือเกา
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
มือเกา ใช้เกาบริเวณที่ไม่สามารถเกาถึง หรือเกาตามร่างกาย
ไม้เกาหลังและทุบหลัง
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ไม้เกาหลัง และ ทุบหลัง ด้านหนึ่งสำหรับทุบหลัง หรือบริเวณที่ปวด อีกด้านหนึ่งใช้สำหรับเกาหลังบริเวณ...
นวดเชือก
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
จับปลายไม้ทั้งสองด้าน แล้วดึงออกดังภาพ ซึ่งท่านสามารถใช้นวดบริเวณที่ปวด เช่น ต้นขา ต้นคอ และหัวไห...
สเปรย์หอมปรับอากาศ V Cherish
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ฉีดสเปรย์โลชั่นหอมปรับอากาศยูคาลิปตัส ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ ปรับอากาศให้บริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโ...
สเปรย์ยูคาลิปตัสปรับอากาศ ภูต้นน้ำ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ฉีดสเปรย์โลชั่นหอมปรับอากาศยูคาลิปตัส ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ ปรับอากาศให้บริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโ...
สเปรย์ยูคาลิปตัสปรับอากาศ Care you
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ฉีดสเปรย์โลชั่นหอมปรับอากาศยูคาลิปตัส ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ ปรับอากาศให้บริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโ...
น้ำหอมกลิ่นดอกไม้ สิริกร
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ใช้แต่งกลิ่นกาย
พบสินค้าทั้งหมด 28 ชนิด แสดงหน้าละ 12 ชนิด หน้า จากทั้งหมด 3 หน้า