ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสวนสมุนไพร ร้อนๆอย่างนี้ เชิญพักผ่อนหย่อนใจได้ที่สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ภายในสวนจะได้พบกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์.