กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมสวนสมุนไพร ตลาด Night Garden
     "ตลาดนัด NIGHT GARDEN" ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกอังคารแรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 22.00 น. โดยเริ่มจัดครั้งแรกในเดือนเมษายน 2557 ภายใต้แนวคิด "เดินสนุก ทุกมุมสวน"  โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของเมืองระยอง โดยมีการปรับพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรฯ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง เป็นสถานที่จัดงานภายใต้บรรยากาศที่มีความร่มรื่นของต้นไม้
     ซึ่งภายในงานจะจัดให้เป็นถนนคนเดิน มีกิจกรรมการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ มีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองระยอง อาหารทะเลสดๆ สินค้านานาชนิด รวมถึงสินค้า OTOP ให้เลือกซื้อเป็นของฝากและสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชุมชนในเขตมาบตาพุดรวมไปถึงสินค้าประเภทศิลปะ หัตถกรรม งานฝีมือ สินค้ามือสอง ในของแบบของงาน Event ใหญ่รายเดือน
 
ตารางตลาดนัด NIGHT GARDEN ประจำปี 2558
ครั้งที่ วันอังคารที่
1 3 ก.พ. 2558
2 3 มี.ค. 2558
3 7 เม.ย. 2558
4 5 พ.ค. 2558
5 2 มิ.ย. 2558
6 7 ก.ค. 2558
7 4 ส.ค. 2558
8 1 ก.ย. 2558
9 6 ต.ค. 2558
10 3 พ.ย. 2558
11 1 ธ.ค. 2558