กิจกรรมและบริการ เรือนสมุนไพร
       เรือนสมุนไพร เป็นเรือนที่นำพันธุ์ไม้สมุนไพรทั้งที่หายากและมีอยู่ทั่วไปมาโชว์และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ จากเดิมสวนสมุนไพรได้มีการปลูกเพาะขยายพันธุ์ไม้สมุนไพรเพื่อนำไปปลูกในสวนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แต่ทั้งนี้ทาง ปตท.ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันพันธุ์ไม้สมุนไพรกำลังได้รับความสนใจ เป็นที่นิยมและต้องการเป็นอย่างมาก จึงจัดเป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์ไม้สมุนไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายพืชสมุนไพรในวงกว้าง