กิจกรรมและบริการ ร้านขายของที่ระลึก
 
ร้านขายของที่ระลึก
     ร้านขายของที่ระลึก แหล่งที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากสวนสมุนไพร,สินค้าชุมชน,สินค้า OTOP, และสินค้าอื่นๆที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม งานฝีมือ(Handmade), สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น สามารถเลือกหาเลือกซื้อสินค้าติดไม้ติดมือเป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก จากสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามคำที่ว่า
“มาระยองครั้งใดแวะเที่ยวสวนสมุนไพรฯ ปตท.”