กิจกรรมและบริการ รถ NGV
บริการรถ NGV
          นำชมสวน รถคันนี้ใช้ก๊าซ NGV หรือก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ช่วยแก้ปัญหามลพิษ โดย ปตท. ได้ริเริ่มนำ NGV มาใช้กับยานยนต์ต่างๆ ตั้งแต่ปี 2527 ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ยังเป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนองความต้องการในประเทศมานานกว่า 20 ปี
       Higlight ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเข้าชมสวนสมุนไพรฯ ก็คือต้นจันทน์เทศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้ทรงปลูกไว้เป็นมงคลอนุสรณ์
เมื่อวันที่  18 เมษายน 2528
        ตลอดเส้นทางชมสวน ผู้เข้าชมจะได้ทราบเรื่องราวน่ารุ้ หรือเกร็ดความรู้สนุกๆ เกี่ยวกับสมุนไพร เช่น

กลุ่มยาแก้ริดสีดวงทวาร เป็นชื่อกลุ่มยาที่มีชื่อเรียกน่ากลัวที่สุด เช่น อัคคีทวาร เพชรสังฆาต
กลุ่มยาขับเสมหะ แก้ไอ ส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว มีชื่อขึ้นต้นด้วย "มะ"
กลุ่มยาบำรุงเลือด และกลุ่มยาขับประจำเดือน บีบมดลูก ชักมดลูก ส่วนใหญ่ใช้ส่วนของต้นที่มีสีแดง
กลุ่มพืชถอนพิษ ส่วนใหญ่เป็นชื่อสัตว์ เช่น เสลดพังพอน ตะขาบบิน ลิ้นงูเห่า
       พืชสมุนไพรบางอย่างมีลักษณะโดดเด่น ชวนให้ไปช่วยกันสังเกต อย่างเช่น ขี้เหล็ก มีเสาอากาศเล็กๆอยู่ที่ปลายใบ
ใบของต้นกระเทียมเถา ถ้าลองขยี้ดู จะได้กลิ่นเหมือนส้มตำ 
ส่วนพลูคาว กลิ่นเหมือนปลาเน่า ใบของส้มเสี้ยว มีลักษณะเหมือนผีเสื้อกำลังกางปีก

       รถ NGV ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการขับเคลื่อนแทนการใช้น้ำมันเพื่อเป็นการช่วยลดมลภาวะของโลก โดยรถมีไว้บริการนักท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับการชมพันธุ์พืชสมุนไพร ทั้งที่หายากและมีอยู่ประมาณ 20,000 ต้น แบ่งเป็น 20 กลุ่ม บนพื้นที่ 60 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายและนำชมตลอดเส้นทาง ซึ่งรถ NGV จะออกทุกๆ30นาที ตามตารางเวลาดังนี้
รอบแรก 09.00 น. 
รอบที่ 2 09.30 น. 
รอบที่ 3 10.00 น. 
รอบที่ 4 10.30 น. 
รอบที่ 5 11.00 น. 
รอบที่ 6 11.30 น. 
รอบที่ 7 12.00 น. 
รอบที่ 8 12.30 น. 
รอบที่ 9 13.00 น. 
รอบที่ 10 13.30 น. 
รอบที่ 11 14.00 น. 
รอบที่ 12 14.30 น. 
รอบที่ 13 15.00 น. 
รอบที่ 14 15.30 น. 
รอบที่ 15 16.00 น. 
รอบสุดท้าย 16.30 น.