กิจกรรมและบริการ โครงการไม้เมืองหนาว
      สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทำการทดลองปลูกพืชเมืองหนาวหลายชนิดด้วยกัน อาทิ เช่น ลิลลี่ , สตอเบอร์รี่ , ทิวลิป ตัวอย่างด้านล่างเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของสวนสมุนไพรฯ
 
 ลิลลี่
Bonsoir Cherbourg Cobra Menorca
Muscadet Original Love Prerandello Show Winner
Tiber Red Latin Heraklion Premium Blond

 สตอเบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน 80
                                                                                                              

 ทิวลิป สายพันธุ์ต่างๆ เช่น Alibie, Antarctica ,Cheer ,Dynasty ,Escape ,Kung Fu ,Lee van de Mark ,Marit ,
Orrange Princess ,Purple Flag ,Queen of Night ,Red Princess ,Ronaldo ,Strong Gold ,Super Parrot ,World's Favorite
Cheer Dynasty Kung Fu Marit
Orange Princess Red Princess Strong Gold World's Favorite

 Daffodil สายพันธุ์ Dutch Master