กิจกรรมและบริการ ร้านนวดสมุนไพร
 

       ร้านนวดสวนสมุนไพรเปิดบริการ ตามภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มาจากวัฒนธรรม ความรู้ปรัชญาของแต่ละท้องถิ่นจนได้กลายมาเป็นที่นิยมของคน
พราะกระแสตื่นตัวต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยที่มีความใส่ใจต่อสุขภาพมีมากขึ้นและได้เล็งเห็นถึงการบรรเทาความเครียดหรือ อาการเจ็บปวดที่ไม่ต้องพึ่งยา แต่ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดและอบประคบด้วยสมุนไพร
หลายคนจึงนิยมไปใช้บริการนวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าการทำงาน
       โดยร้านนวดสวนสมุนไพรเปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 18.30 น.  (วันอังคาร – วันอาทิตย์)  ปิดบริการทุกวันจันทร์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์โทร. 038 – 915213-5  
โดยมีอัตราค่าบริการร้านนวดสวนสมุนไพรดังนี้ 

 ลำดับ  รายการ ราคา
1. นวดตัวเพื่อสุขภาพ 1 ชั่วโมง 300 บาท
2. นวดตัวเพื่อสุขภาพ 2 ชั่วโมง 550 บาท
3. นวดตัวด้วยน้ำมัน 1 ชั่วโมง 400 บาท
4. นวดคลายเครียด 45 นาที 250 บาท
5. นวดคลายเครียด 1 ชั่วโมง 300 บาท
6. นวดตัวประคบสมุนไพร 1.5 ชั่วโมง 450 บาท
7. นวดตัวเพื่อสุขภาพ 1 ชั่วโมงและอบสมุนไพร 30 นาที 500 บาท
8. นวดฝ่าเท้า 1 ชั่วโมง 250 บาท
9. นวดฝ่าเท้า 30 นาที 150 บาท
10. อบสมุนไพร 45 นาที 300 บาท
11. อบสมุนไพร, ขัดผิวกาย, นวดน้ำมันอโรมา 1.5 ชั่วโมง 800 บาท
12. ขัดหน้า, มาร์คหน้า, นวดหน้า 1 ชั่วโมง 550 บาท
13. ประคบเพิ่มเติม 100 บาท