กิจกรรมและบริการ ร้านเช่าจักรยาน
       ทางสวนสมุนไพร  มีบริการจักรยานให้เช่า เพื่อความสะดวกสบายต่อท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพร อีกทั้งการปั่นจักรยานภายในสวน จะมีเส้นทางลัดเลาะสามารถเข้าถึงพันธุ์ไม้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น