ประวัติความเป็นมา วัน - เวลาทำการ
การให้บริการ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารพิพิธภัณฑ์
  เปิดบริการ วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00  น.
ร้านอาหารชุมชน และ ร้านขายของที่ระลึก
  เปิดบริการ วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ
  เปิดบริการ วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.30 น. - 18.30 น.
พื้นที่สวนสมุนไพร
  สวนสมุนไพร เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สวนฯ
สามารถใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น.