ครีมนวดผมบอระเพ็ด
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ปรับสภาพเส้นผมให้นุ่มสลวยมีน้ำหนัก ควรใช้คู่กับยาสระผม ควรใช้กับแชมพูบอระเพ็ด