ลูกประคบสมุนไพรไทย
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรและสุขภาพ
ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย อัมพฤกษ์ อัมพาต