กระดังงาสงขลา
Cannang odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Comer
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
Ylang-Ylang, Hang- Hang, Perfume tree
วงศ์
ANNONACEAE
ชื่ออื่นๆ
กระดังงอ, กระดังงาเบา, กระดังงาสาซา
กลุ่ม
ไม่มี
ลักษณะทั่วไป

กระดังงาสงขลามีถิ่นกำเนิดที่สงขลา เป็นไม้พุ่มสูง 1-2.5 ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่หรืออรูปขอบขนานกว้าง 7-9 ซม. ยาว 10-18 ซม. ดอกช่อออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเรียวยาว บิดเป็นเกลี่ยวเรียงหลายชั้นชั้นละ 3 กลีบ สีเขียวแกมเหลือง กลิ่นหอม ผลเป็นกลุ่มผล

สรรพคุณ

ดอกมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงหัวใจ ใช้ได้เช่นเดียวกับกระดังงาไทย เนื้อไม้และใบใช้เป็นยาขับปัสสาวะ

น่ารู้

สำนวนไทยว่ากระดังงาลนไฟ ใช้เปรียบเทียบกับหญิงที่แต่งงานหรือผ่านผู้ชายมามากแล้ว ย่อมรู้ชั้นเชิงทางการปรนนิบัติและเอาอกเอาใจ ผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน ดังเช่น ดอกกระดังงาที่หอม ถ้านำไปลนไฟยิ่งส่งกลิ่นหอมมาก

วิจัย

ดอกมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งประกอบไปด้วย methyl benzonnate, methyl salicaete, geraniol, linalol, euggnol, ylangol terpens safrol, safrol, benzyl acetate, pinenebenzonic, salicy, formic acetic และ valeric acids