กระท้อน
Sandoricum koetjape ( Burm. f.) Merr.
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
Sentol
วงศ์
MELIACEAE
ชื่ออื่นๆ
เตียน, มะต้อง, สะท้อน, หมากต้อง
กลุ่ม
ไม่มี
ลักษณะทั่วไป

กระท้อนเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบเรียงตัวเป็นเกลียว ออกดอกเป็นช่อ มีขนตามก้านดอกและกลีบเลี้ยง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีเหลืองหม่น ผลสีเหลือง รูปกลมแป้น ผิวมีขนแบบกำมะหยี่ เปลือกด้้านในสีเนื้อ เนื้อในมีสีขาวหุ้มเมล็ด ผลรับประทานได้

สรรพคุณ

ราก ใบ และเปลือกมีสรรพคุณแก้ไข้ แก้อักเสบ แก้ฝี แก้บวม ขับพยาธิ

น่ารู้

ผลกระท้อนนอกจากรัประทานเป็นผลไม้แล้ว ยังใช้ประกอบอาหารทำน้ำผลไม้ แต่ต้องระวังไม่กลืนเมล็ดกระท้อนเพราะอาจทำให้ลำไส้ทะลุได้ เมื่อกัดกินเนื้อหมดแล้วควรคายเมล็ดทิ้งไปเลย

วิจัย

เนื้อไม้ เปลือกไม้ และเปลือกผลมีสารประกอบ triterpenoids เมล็ดมีสารประกอบ limonoids ซึ่งมีฤทธิ์ป้องกันแมลงกัดกิน ใบมีสารประกอบ limonnoids ชื่อ sandrapins A B และ C