กระเจียน
Polyalthia cerasoides
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
กระเจียน
วงศ์
ANNONACEAE
ชื่ออื่นๆ
กระเจียน, ค่าสามซึก, สบันงาป่า
กลุ่ม
ไม่มี
ลักษณะทั่วไป

กระเจียนเป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผิวลำต้นหยาบขรุขระ ไม่มีน้ำยาง ใบเดี่ยวเรียงสลับ
รูปใบหอกแกมรูปขอบขนานและมักเบี้ยวขอบเรียบ ดอกออกเดี่ยวๆหรือ เป็นกลุ่มไม่เกิด3ดอก กลีบดอกสีเขียวอ่อนผลเป็นผลกลุ่ม ผลอ่อนสีเขียว แก่จัดเป็รสีแสด เมื่อแห้งจะกลายเป็นสีดำ

สรรพคุณ

รากมีสรรพคุณคุมกำเนิดในสตรี บำรุงกำลังในบุรุษ แก้ไข้

น่ารู้

เป็นไม้เนื้อแข็งที่ใช้สำหรับประกอบโครงสร้างส่วนที่อยู่ภายในอาคารที่ไม่ถูกความชื้น ผลรับประทานได้

วิจัย

เปลือกต้นมีสารประกอบ benzopyran derivative